Kontakt telefoniczny Service

Metody leczenia raka

metody leczenia raka

Chociaż większości ludzi diagnoza nowotwór równa się wyrokowi śmierci można go leczyć. Co więcej, nowotwór można wyleczyć. Chociaż początkowo diagnoza ścina z nóg, a myśl o śmierci jest nieunikniona, warto podjąć leczenie. Istnieje kilka najpowszechniejszych metody leczenia raka. To najpowszechniejszych metody leczenia raka zaliczają się chemioterapia, radioterapia oraz hormoterapia.

Leczenie raka - Jak?

metody leczenia rakaNa pewnym poziomie uogólnienia można stwierdzić, że ciało ludzkie złożone jest z komórek. Komórki tworzą tkanki, tkanki tworzą narządy itd. Większość komórek w naszym organizmie doskonale wie, co powinna robić, jednakże nowotwór to także komórki, tyle że działające na naszą niekorzyść. Komórki nowotworowe dzielą się w niekontrolowany i niepotrzebny sposób, atakując nasze „dobre” komórki.

Terapia nowotworów polega na, jak najszybszym, wyeliminowaniu jak największej ilości komórek nowotworowych, zanim w naszym organizmie nastąpią nieodwracalne szkody. Do tego właśnie dążą wszelkie metody leczenia raka.

Zapraszamy do zapoznania się z metody leczenia raka!

Dostępne metody leczenia raka

metody leczenia raka

Pierwszym ze metody leczenia raka jest chemioterapia. Jak działa wskazuje nam już sama nazwa wskazuje nam jak działa ta metoda. Chemioterapia to leczenie środkami chemicznymi. W terapii nowotworów są to leki cytostatyczne. Mają one silne działanie toksyczne i niszczą komórki nowotworowe. Jednakże ich działanie nie omija także zdrowych komórek. Podczas chemioterapii wypadają włosy, poza tym zmniejsza się ilość wytwarzanych przez szpik kostny białych i czerwonych krwinek.

W tego typu metody leczenia raka typ i ilość leków dobiera się indywidualnie dla każdego pacjenta, zarówno przez wzgląd na działanie przeciwnowotworowe, jak i skutki uboczne. Chemioterapię można przyjmować dożylnie bądź doustnie. Wyróżniamy także trzy rodzaje chemioterapii – radykalną, wstępną oraz uzupełniającą.

metody leczenia raka

Drugim ze metody leczenia raka jest radioterapia kojarząca się wielu ludziom z filmami science-fiction. Do radioterapii najczęściej używa się promieni gamma, radu czy kobaltu. Istnieją dwie techniki leczenia radioterapeutycznego, czyli brachyterapia i teleradioterapia.

Brachyterapia jest metodą kontaktową – źródło promieniowania umieszcza się w guzie bądź jego najbliższym sąsiedztwie. W teleradioterapii źródło promieniowania umieszczone jest w pewnej odległości od guza. Naświetlania wymaga ogromnej precyzji. Sesje wykonuje się zazwyczaj od poniedziałku do piątku, przez mniej więcej sześć tygodni. Zależy to jednak od indywidualnych wskazań lekarza. Skutki uboczne można porównać do tych występujących przy chemioterapii – obniżona odporność, bunt układu pokarmowego itd. Metody leczenia raka nie sąproste i wymagają od pacjenta wielu wyrzeczeń.

sposoby leczenia raka

Ostatnia z metody leczenia raka to hormonoterapia. Wśród guzów nowotworowych wyróżniamy bowiem guzy hormonozależne. Pojawiają się one w miejscach, których prawidłowe działanie uzależnione jest od jednego bądź kilku hormonów. Jest to między innymi rak piersi, prostaty oraz tarczycy. Celem tej terapii jest doprowadzenie do zmiany środowiska hormonalnego, czyli ograniczenia bądź zahamowania ilości wydzielanych przez organizm hormonów, dzięki temu rozrost komórek nowotworowych nie jest już przez nie stymulowany

Metody leczenia raka są zróżnicowane, więc warto zapoznać się ze wszystkimi.

Jedną z coraz popularniejszych metody leczenia raka jest protonoterapia. Kiedy może być stosowana? Najczęściej lekarze decydują się na zastosowanie jej jako samodzielnej metody bądź skojarzonej z innymi opcjami, takimi, jak leczenie chirurgiczne czy chemioterapia. To tego rodzaju metody leczenia raka kwalifikuje się około 10-15% pacjentów onkologicznych, którzy muszą być leczeni za pomocą radioterapii. Tego typu metody leczenia raka najlepiej sprawdzają się w przypadku nowotworów o małej promieniowrażliwości, umiejscowione w obrębie bądź też sąsiedztwie wrażliwych narządów wewnętrznych.

Metody leczenia raka piersi

W przypadku dobierania metody leczenia raka piersi coraz częściej stosujemy tzw. leczenie wielodyscyplinarne skojarzone. Uwzględnia ono metody leczenia miejscowego oraz systemowego. Specyficzną odmianą raka jest nowotwór piersi w przypadku, którego wybór leczenia uzależniony jest od wielu czynników. Najważniejsze w przypadku doboru metody leczenia raka piersi jest określenie stopnia zaawansowania choroby, możliwości wystąpienia przerzutów oraz wyniki badań molekularnych. Dobór metody leczenia raka piersi powinien być konsultowany z chorym. Każdy ośrodek dobiera swoje metody postępowania poparte doświadczeniem oraz wyposażeniem placówki.

Do najpopularniejszych metody leczenia raka piersi zaliczają się:

Leczenie chirurgiczne

Radioterapia

Chemioterapia

Hormonoterapia

Metody leczenia raka szyjki macicy

Statystyki pokazują, że 99,9% przypadków przedinwazyjnego raka szyjki macicy można wyleczyć stosując odpowiednio dobrane metody leczenia raka. Nowotwór przedinwazyjny to taki, który ogranicza się do nabłonka wyściełającego szyjkę. Z tego też powodu lekarze zwracają szczególną uwagę nie tylko na dobór metody leczenia raka, ale także na profilaktykę, która może uchronić kobiety przed zachorowaniem bądź pozwoli wykryć nowotwór we wczesnym stadium. Szybka diagnostyka i odpowiednio dobrane metody leczenia raka dają podstawę do lepszych rokowań oraz wydłużenia życia pacjentki. Co roku, na ten rodzaj nowotworu zapada około 2,5 tys. osób. Większość przypadków to nowotwory o wysokim stadium zaawansowania, co niekorzystnie wypływa na efekty leczenia.

Metody leczenia raka płuc

Nowotwór płuc przyczynia się do największej ilości zgonów wśród chorób nowotworowych. W 2018 roku na niego umarło aż 1,8 miliona osób na świecie. Z kolei, w Polsce rocznie umiera na niego 20 tysięcy osób. Dlatego tak istotne w tym przypadku są metody leczenia raka oraz świadomość czynników ryzyka. Najbardziej do rozwoju nowotworu płuc może przyczynić się palenie, zarówno te czynne jak i bierne. Poza tym ryzyko zwiększa kontakt z azbestem, gazami radonu. Zagrożeniem także może być zanieczyszczone powietrze. Odwołując się do sposobów leczenia raka; metody leczenia raka można podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej kategorii zalicza się te metody leczenia raka, które mają na celu wyleczenie pacjenta całkowicie z choroby. Najczęściej do niej włączą się metodę operacyjną, mająca na celu wycięcie płata płuca lub całego płuca. Drugą kategorią są metody leczenia raka w sposób paliatywny, które mają na celu wydłużenie życia pacjenta. Do nich zalicza się radioterapia. Należy także pamiętać, że w leczeniu raka często stosuje się także chemioterapię.

Metody leczenia raka jelita grubego

Nowotwór jelita grubego większości przypadków rozwija się po 40 roku życia, choć największe ryzyko zachorowania jest w granicach 80 roku życia. Pojawieniu się jego sprzyja zbyt kaloryczna dieta, spożywanie tłuszczów nasyconych, spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zbyt mała aktywność fizyczna. W przypadku, gdy zdiagnozuje się ten rodzaj nowotworu, istotny jest także dobór metody leczenia raka. Jedną z nich jest operacja chirurgiczna, którą można podzielić na radykalną oraz paliatywną. Pierwsza polega na usunięcia guza i węzłów chłonnych w całości.  Z kolei druga, operacja paliatywna,  zapobiega tylko uporczywym objawom takim jak niedrożność jelit, czy krwawienie z jelit. Inne sposoby na tą chorobę, to metody leczenia raka w sposób poza zabiegowy. Do nich należą chemioterapia oraz  leki biologiczne ukierunkowane molekularnie. Nieraz stosuje się też radioterapię, lecz tylko w przypadku, gdy rak znajduje się na końcu jelita grubego. Warto również pamiętać, że metody leczenia raka często są ze sobą łączone.

Metody leczenia raka prostaty

W 2018 roku na świecie zdiagnozowano 1,3 mln chorych na raka prostaty. Z kolei w Polsce obecnie jest około 16 tysięcy rocznie. Na początek warto zastanowić się „Czym w ogóle jest prostata i ten typ raka?”. Prostata to elementem męskiego układu rozrodczego, to właśnie tam produkowane jest nasienie. Najczęstsze zmiany nowotworowe związane z prostatą dotyczą raka gruczołu krokowego (to aż 95% procent przypadków). Do tego typu raka najczęściej przyczynia się otyłość, brak aktywności fizycznej, dieta wysokobiałkowa oraz obciążania genetyczne. Na niego najczęściej chorują mężczyźni pomiędzy 60, a 70 rokiem życia. Metody leczenia raka prostaty są wielorakie. Do nich przede wszystkim zalicza się metodę chirurgiczną, czyli operacyjne usunięcie prostaty oraz radioterapię. Lecz to nie jedyne metody leczenia raka. Jedną z nich jest również terapia hormonalna, polega ona przyjmowaniu zastrzyków lub tabletek, które blokują wpływ lub wydzielanie się hormonów androgenowych. Nieraz stosuje się również chemioterapię.

Metody leczenia raka żołądka

Rak żołądka to jeden z najczęściej występujących raków w Polsce. Najczęściej dotyka on mężczyzn po 50 roku życia. Powodem pojawiania się tego typu nowotworu są sposoby dzisiejsze sposoby przechowania żywności i stojąca za tym bakteria Helicobacter pylori. Do profilaktyki choroby, również należą regularne badania oraz spożywanie owoców i warzyw. Jako współczesne metody leczenia raka należy wymienić przede wszystkim leczenie chirurgiczne, chemioterapię i radioterapię. Podczas leczenia operacyjnego usuwa się żołądek oraz węzły chłonne. Metody leczenia raka jak chemioterapia i radioterapia stosuje się w cyklach około operacyjnych.

Metody leczenia raka - Odkryj moc terapii CO2 i innych skutecznych metody leczenia raka z Terapia-raka.pl.

Terapia CO2 to jedna z niekonwencjonalnych metoday leczenia raka, która może być stosowana jako jedyna metoda lub jako część terapii skojarzonej. Terapię przeprowadza się w specyficzny sposób za pomocą mikrogazów, które wstrzykuje się w wybrane obszary ciała. CO2 jest następnie przekształcany w tlen, który zalewa guz, powodując jego kurczenie się i obumieranie bez uszkadzania otaczającej zdrowej tkanki.

Inne metody leczenia raka

Nasza organizacja oferuje innowacyjne i skuteczne metody leczenia raka, które nie są konwencjonalne, ale są wysoce wydajne i skuteczne. Używają narzędzi, takich jak terapia CO2 i zastrzyki z nadtlenku wodoru, aby pomóc w procesie leczenia pacjentów z rakiem.

W Terapia-raka.pl oferujemy wysokiej jakości i przystępne cenowo metody leczenia raka dla pacjentów onkologicznych na wszystkich poziomach dochodów, aby zapewnić maksymalną dostępność wysokiej jakości opieki osobom o niskich dochodach lub tym, którzy potrzebują wielu sesji, aby całkowicie wyleczyć swój stan.

 

Metody leczenia raka ginekologicznego

Metody leczenia raka ginekologicznego są kluczowym obszarem badań medycznych, skierowanych na zrozumienie i zwalczanie tej groźnej choroby. Rak ginekologiczny obejmuje różne rodzaje nowotworów, takie jak rak jajnika, rak endometrium, rak szyjki macicy i rak sromu. W walce z tą chorobą istnieje wiele skutecznych metod leczenia, które mogą być stosowane w zależności od rodzaju i zaawansowania raka. Jedną z głównych metod leczenia jest chirurgiczne usunięcie guza. Procedura ta może obejmować usunięcie całego narządu lub tylko części zainfekowanej tkanki. W niektórych przypadkach, szczególnie w początkowych stadiach raka, operacja może być wystarczająca jako jedyny sposób leczenia. Jednak w zaawansowanych przypadkach może być konieczne połączenie chirurgii z innymi metodami, takimi jak chemioterapia czy radioterapia.

Chemioterapia jest kolejną ważną metodą leczenia raka ginekologicznego. Polega ona na stosowaniu leków przeciwnowotworowych, które mają za zadanie zniszczenie komórek nowotworowych. Może być stosowana przed operacją w celu zmniejszenia rozmiaru guza lub po operacji w celu zniszczenia ewentualnych pozostałych komórek nowotworowych. Chemioterapia może być podawana w formie tabletek, wstrzyknięć lub dożylnie, a wybór konkretnego schematu leczenia zależy od typu raka i jego zaawansowania.
Radioterapia to kolejna metoda leczenia, polegająca na wykorzystaniu promieniowania jonizującego do niszczenia komórek nowotworowych. Jest często stosowana po operacji w celu zniszczenia pozostałych komórek nowotworowych lub jako główna metoda leczenia u pacjentów, u których operacja nie jest możliwa. Radioterapia może być stosowana zewnętrznie, kiedy promieniowanie jest skierowane na obszar ciała z zewnątrz, lub wewnętrznie, poprzez umieszczenie źródła promieniowania w pobliżu guza.

W niektórych przypadkach leczenie raka ginekologicznego może obejmować terapię ukierunkowaną na czynniki wzrostu nowotworu. Ta innowacyjna metoda polega na wykorzystaniu leków, które blokują określone czynniki wzrostu, odpowiedzialne za rozwój komórek nowotworowych. Terapia ukierunkowana może być stosowana samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami leczenia.
Należy pamiętać, że wybór odpowiedniej metody leczenia raka ginekologicznego jest zależny od wielu czynników, takich jak rodzaj raka, jego zaawansowanie, ogólny stan zdrowia pacjentki i preferencje lekarza. Dlatego każdy przypadek powinien być oceniany indywidualnie, aby zapewnić optymalne rezultaty terapeutyczne.
Istnieje wiele skutecznych metod leczenia raka ginekologicznego. Chirurgia, chemioterapia, radioterapia i terapia ukierunkowana są tylko niektórymi z nich.

Pytania można zadawać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy.