Kontakt telefoniczny Service

Metody leczenia raka

Chociaż większości ludzi diagnoza nowotwór równa się wyrokowi śmierci można go leczyć. Co więcej, nowotwór można wyleczyć. Chociaż początkowo diagnoza ścina z nóg, a myśl o śmierci jest nieunikniona, warto podjąć leczenie. Istnieje kilka najpowszechniejszych metody leczenia raka. To najpowszechniejszych metody leczenia raka zaliczają się chemioterapia, radioterapia oraz hormoterapia.

metody leczenia raka

Leczenie raka - jak?

metody leczenia raka

Na pewnym poziomie uogólnienia można stwierdzić, że ciało ludzkie złożone jest z komórek. Komórki tworzą tkanki, tkanki tworzą narządy itd. Większość komórek w naszym organizmie doskonale wie co powinna robić, jednakże nowotwór to także komórki, tyle, że działające na nasza niekorzyść. Komórki nowotworowe dzielą się w niekontrolowany i niepotrzebny sposób atakując nasze „dobre” komórki.

Terapia nowotworów polega na, jak najszybszym, wyeliminowaniu jak największej ilości komórek nowotworowych, zanim w naszym organizmie nastąpią nieodwracalne szkody. Do tego właśnie dążą wszelkie metody leczenia raka.

Zapraszamy do zapoznania się z metody leczenia raka!

Dostępne metody leczenia raka

metody leczenia raka

Pierwszym ze metody leczenia raka jest chemioterapia. Jak działa wskazuje nam już sama nazwa wskazuje nam jak działa ta metoda. Chemioterapia to leczenie środkami chemicznymi. W terapii nowotworów są to leki cytostatyczne. Mają one silne działanie toksyczne i niszczą komórki nowotworowe. Jednakże ich działanie nie omija także zdrowych komórek. Podczas chemioterapii wypadają włosy, poza tym zmniejsza się ilość wytwarzanych przez szpik kostny białych i czerwonych krwinek.

W tego typu metody leczenia raka typ i ilość leków dobiera się indywidualnie dla każdego pacjenta, zarówno przez wzgląd na działanie przeciwnowotworowe, jak i skutki uboczne. Chemioterapię można przyjmować dożylnie bądź doustnie. Wyróżniamy także trzy rodzaje chemioterapii – radykalną, wstępną oraz uzupełniającą.

Drugim ze metody leczenia raka jest radioterapia kojarząca się wielu ludziom z filmami science-fiction. Do radioterapii najczęściej używa się promieni gamma, radu czy kobaltu. Istnieją dwie techniki leczenia radioterapeutycznego, czyli brachyterapia i teleradioterapia. 

metody leczenia raka

Brachyterapia jest metodą kontaktową – źródło promieniowania umieszcza się w guzie bądź jego najbliższym sąsiedztwie. W teleradioterapii źródło promieniowania umieszczone jest w pewnej odległości od guza. Naświetlania wymaga ogromnej precyzji. Sesje wykonuje się zazwyczaj od poniedziałku do piątku, przez mniej więcej sześć tygodni. Zależy to jednak od indywidualnych wskazań lekarza. Skutki uboczne można porównać do tych występujących przy chemioterapii – obniżona odporność, bunt układu pokarmowego itd. Metody leczenia raka nie sąproste i wymagają od pacjenta wielu wyrzeczeń.

metody leczenia raka

Ostatnia z metody leczenia raka to hormonoterapia. Wśród guzów nowotworowych wyróżniamy bowiem guzy hormonozależne. Pojawiają się one w miejscach, których prawidłowe działanie uzależnione jest od jednego bądź kilku hormonów. Jest to między innymi rak piersi, prostaty oraz tarczycy. Celem tej terapii jest doprowadzenie do zmiany środowiska hormonalnego, czyli ograniczenia bądź zahamowania ilości wydzielanych przez organizm hormonów, dzięki temu rozrost komórek nowotworowych nie jest już przez nie stymulowany.

Metody leczenia raka są naprawdę zróżnicowane. Warto zapoznać się ze wszystkimi.

Jedną z coraz popularniejszych metody leczenia raka jest protonoterapia. Kiedy może być stosowana? Najczęściej lekarze decydują się na zastosowanie jej jako samodzielnej metody bądź skojarzonej z innymi opcjami, takimi, jak leczenie chirurgiczne czy chemioterapia. To tego rodzaju metody leczenia raka kwalifikuje się około 10-15% pacjentów onkologicznych, którzy muszą być leczeni za pomocą radioterapii. Tego typu metody leczenia raka najlepiej sprawdzają się w przypadku nowotworów o małej promieniowrażliwości, umiejscowione w obrębie bądź też sąsiedztwie wrażliwych narządów wewnętrznych.

Metody leczenia raka piersi

W przypadku dobierania metody leczenia raka piersi coraz częściej stosujemy tzw. leczenie wielodyscyplinarne skojarzone. Uwzględnia ono metody leczenia miejscowego oraz systemowego. Specyficzną odmianą raka jest nowotwór piersi w przypadku, którego wybór leczenia uzależniony jest od wielu czynników. Najważniejsze w przypadku doboru metody leczenia raka piersi jest określenie stopnia zaawansowania choroby, możliwości wystąpienia przerzutów oraz wyniki badań molekularnych. Dobór metody leczenia raka piersi powinien być konsultowany z chorym. Każdy ośrodek dobiera swoje metody postępowania poparte doświadczeniem oraz wyposażeniem placówki.

Do najpopularniejszych metody leczenia raka piersi zaliczają się:

Leczenie chirurgiczne

Radioterapia

Chemioterapia

Hormonoterapia

Metody leczenia raka szyjki macicy

Statystyki pokazują, że 99,9% przypadków przedinwazyjnego raka szyjki macicy można wyleczyć stosując odpowiednio dobrane metody leczenia raka. Nowotwór przedinwazyjny to taki, który ogranicza się do nabłonka wyściełającego szyjkę. Z tego też powodu lekarze zwracają szczególną uwagę nie tylko na dobór metody leczenia raka, ale także na profilaktykę, która może uchronić kobiety przed zachorowaniem bądź pozwoli wykryć nowotwór we wczesnym stadium. Szybka diagnostyka i odpowiednio dobrane metody leczenia raka dają podstawę do lepszych rokowań oraz wydłużenia życia pacjentki. Co roku, na ten rodzaj nowotworu zapada około 2,5 tys. osób. Większość przypadków to nowotwory o wysokim stadium zaawansowania, co niekorzystnie wypływa na efekty leczenia.

Metody leczenia raka płuc

Nowotwór płuc przyczynia się do największej ilości zgonów wśród chorób nowotworowych. W 2018 roku na niego umarło aż 1,8 miliona osób na świecie. Z kolei, w Polsce rocznie umiera na niego 20 tysięcy osób. Dlatego tak istotne w tym przypadku są metody leczenia raka oraz świadomość czynników ryzyka. Najbardziej do rozwoju nowotworu płuc może przyczynić się palenie, zarówno te czynne jak i bierne. Poza tym ryzyko zwiększa kontakt z azbestem, gazami radonu. Zagrożeniem także może być zanieczyszczone powietrze. Odwołując się do sposobów leczenia raka; metody leczenia raka można podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej kategorii zalicza się te metody leczenia raka, które mają na celu wyleczenie pacjenta całkowicie z choroby. Najczęściej do niej włączą się metodę operacyjna, mająca na celu wycięcie płata płuca lub całego płuca. Drugą kategorią są metody leczenia raka w sposób paliatywny, które mają na celu wydłużenie życia pacjenta. Do nich zalicza się radioterapia. Należy także pamiętać, że w leczeniu raka często stosuje się także chemioterapię.

Metody leczenia raka jelita grubego

Nowotwór jelita grubego większości przypadków rozwija się po 40 roku życia, choć największe ryzyko zachorowania jest w granicach 80 roku życia. Pojawieniu się jego sprzyja zbyt kaloryczna dieta, spożywanie tłuszczów nasyconych, spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zbyt mała aktywność fizyczna. W przypadku, gdy zdiagnozuje się ten rodzaj nowotworu, istotny jest także dobór metody leczenia raka. Jedną z nich jest operacja chirurgiczna, którą można podzielić na radykalną oraz paliatywną. Pierwsza polega na usunięcia guza i węzłów chłonnych w całości.  Z kolei druga, operacja paliatywna,  zapobiega tylko uporczywym objawom takim jak niedrożność jelit, czy krwawienie z jelit. Inne sposoby na tą chorobę, to metody leczenia raka w sposób poza zabiegowy. Do nich należą chemioterapia oraz  leki biologiczne ukierunkowane molekularnie. Nieraz stosuje się też radioterapię, lecz tylko w przypadku, gdy rak znajduje się na końcu jelita grubego. Warto również pamiętać, że metody leczenia raka często są ze sobą łączone.