Kontakt telefoniczny Service

PDT

PDT

TERAPIA FOTODYNAMICZNA PDT

Terapia fotodynamiczna – PDT (ang. photodynamic therapy), to bardzo obiecująca metoda w onkologii. Metoda ta opiera się na wykorzystaniu światłoczułych związków, które selektywnie kumulują się w tkance nowotworowej i wzbudzenie ich określoną długością fali świetlnej.

PDT jest procedurą kilkuetapową. Jej efektywność zależy od koncentracjii fotouczulacza, światła dochodzącego do zmiany i tlenu znajdującego się w obszarze zmiany nowotworowej.

Podany dożylnie lub miejscowo fotouczulacz pochłaniany jest przez wszystkie komórki. Ze zdrowych tkanek usuwany jest po kilkunastu godzinach, w nowotworowych pozostaje nawet przez kilka dni. Wzmożony wychwyt tych substancji przez komórki nowotworowe może wynikać z ich wiązania się w osoczu z lipoproteinami o niskiej gęstości (LDL – ang.low density lipoprotein). LDL są szczególnie szybko wychwytywane przez komórki intensywnie dzielące się, do których należą komórki nowotworowe. Dodatkowo, słabo wykształcony system naczyń limfatycznych utrudnia procesy wydalania związków z miejsc.

Jak działa terapia fotodynamiczna?

Terapia fotodynamiczna (PDT) to innowacyjna metoda leczenia, która wykorzystuje kombinację światła, specjalnego leku światłoczułego i tlenu w celu niszczenia komórek rakowych. Jest to procedura skuteczna w leczeniu różnych rodzajów nowotworów, w tym raka skóry, raka płuca, raka prostaty, raka płuc i innych.
Jak działa terapia fotodynamiczna? Pierwszym krokiem jest podanie pacjentowi leku światłoczułego, który jest selektywnie absorbowany przez komórki rakowe. Po pewnym czasie oczekiwania, aby lek mógł się rozprowadzić w tkankach, na obszarze guza stosowane jest światło o odpowiedniej długości fali. To światło aktywuje lek światłoczuły, co powoduje reakcję fotochemiczną.
Podczas reakcji fotochemicznej lek w obecności światła uwalnia cząsteczki tlenu reaktywnego, które uszkadzają i niszczą komórki nowotworowe. W wyniku tego procesu dochodzi do zniszczenia naczyń krwionośnych, ograniczenia dostarczania tlenu do guza oraz uszkodzenia błon komórkowych, co prowadzi do apoptozy (programowanej śmierci komórki) komórek rakowych.
Terapia fotodynamiczna ma kilka zalet. Po pierwsze, jest to metoda minimalnie inwazyjna, która nie wymaga chirurgicznego usunięcia guza. Po drugie, PDT jest selektywna, ponieważ lek światłoczuły jest preferencyjnie absorbowany przez komórki nowotworowe, minimalizując uszkodzenie zdrowych tkanek. Po trzecie, terapia fotodynamiczna może być powtarzana w przypadku nawrotów nowotworu, co zwiększa szanse na skuteczne leczenie.

 

Ważne jest zrozumienie, że terapia fotodynamiczna ma pewne ograniczenia. Niektóre guzy mogą być trudno dostępne dla światła, co może wpływać na skuteczność zabiegu. Ponadto, nie wszystkie rodzaje raka są odpowiednie do leczenia PDT, dlatego ważne jest skonsultowanie się z lekarzem specjalistą, który może ocenić, czy terapia fotodynamiczna jest odpowiednia dla danego pacjenta.
terapia fotodynamiczna jest innowacyjnym podejściem w leczeniu raka, które wykorzystuje światło, lek światłoczuły i tlen do niszczenia komórek nowotworowych. Procedura jest skuteczna i ma wiele zalet, takich jak minimalna inwazyjność i selektywność. Jednak każdy przypadek raka jest unikalny, dlatego istotne jest indywidualne podejście i konsultacja z lekarzem specjalistą w celu ustalenia optymalnego planu leczenia.

Co to jest terapia fotodynamiczna?

Terapia fotodynamiczna (PDT) to leczenie niektórych rodzajów raka skóry. Wykorzystuje substancję zwaną fotouczulaczem wraz ze światłem do zabijania niektórych typów komórek rakowych. Terapia fotodynamiczna może być stosowana w leczeniu nowotworów skóry na dowolnej części ciała, ale nie jest odpowiednia w przypadku niektórych rodzajów nowotworów (np. piersi, płuc). Czy warto skorzystać z Terapii Fotodynamicznej?
Terapia fotodynamiczna jest często nazywana przez lekarzy i świadczeniodawców „PDT” lub „PDD”, ponieważ jest to skrót, którego można używać w rozmowie szybciej niż pełna nazwa leczenia. PDT to rodzaj „fototerapii”, co oznacza terapię światłem lub leczenie, które wykorzystuje energię świetlną do osiągnięcia celu terapeutycznego lub efektu.

 

MECHANIZM REAKCJI FOTODYNAMICZNEJ

Reakcja fotodynamiczna jest reakcją fotochemiczną i wymaga trzech składników: fotouczulacza, który lokalizuje się w tkance nowotworowej i uczula ją na działanie światła oraz źródła światła o odpowiedniej długości fali, które wzbudza zakumulowany w tkance nowotworowej fotouczulacz. Niezbędny jest też tlen rozpuszczony w tkance. Proces niszczenia komórek nowotworowych metodą fotodynamiczną jest zależny od stężenia tlenu w środowisku reakcji i zachodzić może według dwóch głównych mechanizmów:

Mechanizm I

Absorpcja fotonu przez cząsteczkę fotouczulacza (PS, ang. photosenstitizer) powoduje jego wzbudzenie i przejście z singletowego stanu podstawowego (S0) do stanu singletowego wzbudzonego (S1). Następnie w wyniku bezpromienistego przejścia, fotosensybilizator przechodzi do wzbudzonego stanu trypletowego . W tej postaci może wzbudzać biomolekuły, będące w jego otoczeniu. Nadmiar energii jest przekazywany na cząsteczkę tlenu. W ten sposób powstają reaktywne formy tlenu , niszczące komórki w procesie oksydacji.

Mechanizm II

Po przejściu fotosensybilizatora do wzbudzonego stanu trypletowego dochodzi do przekazania energii bezpośrednio na cząsteczkę tlenu. W wyniku tego powstaje tlen singletowy, charakteryzujący się stosunkowo długim czasem życia oraz wyjątkowo silnymi właściwościami oksydacyjnymi.  Stosunek udziału obu mechanizmów zależy od wielu czynników, m.in.: stężenia tlenu, stałej dielektrycznej tkanek, pH środowiska, struktury barwnika.

Jak wygląda zabieg?

terapia fotodynamiczna

Terapia fotodynamiczna jako proces wygląda w następujący sposób. Preparat światouczulajacy często nakładany jest w postaci żelu lub maści. Następnie substancja musi wchłonąć, co trwa najczęściej od 1 do 3 godzin. Po samym zabiegu na skórze pojawia się często rumień, później natomiast ulega on złuszczeniu. Terapia fotodynamiczna wymaga też kilkukrotnego powtórzenia zabiegu, najczęściej jest to od 2 do 4 razy.

ZASTOSOWANIE PDT W ONKOLOGII

ile kosztuje leczenie raka

Terapia fotodynamiczna w porównaniu do klasycznych metod leczenia stosowanych w onkologii jest bardzo obiecująca. Zawdzięcza to wysokiej selektywności działania. Aktywność fotodynamiczna ograniczona jest bowiem tylko do naświetlanego miejsca. Jej protokoły terapeutyczne są proste do przeprowadzenia. Znacznie rzadziej dochodzi do powikłań. Tkanki regenerują się szybciej, co zapewnia bardzo dobry efekt kosmetyczny. Metoda jest mało inwazyjna wobec głębiej położonych struktur, umożliwia zachowanie funkcji leczonego narządu. Daje dobre rezultaty w terapii zmian pierwotnych, jak również w leczeniu paliatywnym czy jako uzupełnienie chirurgii, radio- i chemioterapii. PDT można przeprowadzać w warunkach ambulatoryjnych.

Nowotwory skóry

PDT jest stosowana w leczeniu miejscowym i układowym zmian dermatologicznych o charakterze łagodnym, np. łuszczycy, zmian naczyniowych płaskich, jak również w leczeniu nowotworów skóry. (raki podstawnokomórkowe, kolczystokomórkowe, choroba Bowena) (30, 31). Kliniczną skuteczność ALA-PDT opisano w terapii raka podstawnokomórkowego (BBC). W 90% przebadanych typów BBC uzyskano całkowite wyleczenie. Stosując to samo stężenie fotouczulacza w leczeniu choroby Bowena, uzyskano 88% całkowitych wyleczeń

Nowotwory głowy i szyi

Najczęstszym zastosowaniem PDT w terapii nowotworów głowy i szyi jest leczenie stanów przednowotorowych, między innymi: nawracającej leukoplakii, i brodawczaków. PDT stosuje się również w leczeniu raka jamy nosowej i gardlowej, a także zatok nosowych.

Nowotwory mózgu

W terapii guzów mózgu zastosowanie klasycznej metody chirurgicznej poprzedzone jest wcześniejszą śródoperacyjną diagnostyką fotodynamiczną.  Metoda ta poywala na dokładne usunięcie ognisk nowotworowych. Najnowsze próby polegają na leczeniu przezczaszkowym z użyciem silnych źródeł światła i nowych fotouczulaczy.

Nowotwory ginekologiczne

PDT w ginekologii stosowane jest do leczenia pierwotnych nowotworów kobiecych narządów płciowych oraz ognisk przerzutowych nowotworów pochodzących z innych narządów. Terapii poddaje się zmiany przednowotworowe oraz zmiany wczesnoinwazyjne sromu, szyjki macicy oraz jajnika. PDT daje bardzo dobre rezultaty leczenia wczesnego raka szyjki macicy oraz zmian dysplastycznych u młodych kobiet. Zapewnia to dobry efekt kosmetyczny,oraz co najważniejsze zachowanie płodności. Także badania in vitro, na liniach komórkowych raka jajnik wskazują na skuteczność metody.

Nowotwory dróg moczowych

PDT daje dobre efekty leczenia raka brodawkowatego pęcherza moczowego. Duże znaczenie w urologii odgrywa także diagnostyka fotodynamiczna wykorzystująca ALA, dzięki której precyzyjnie rozpoznawany jest obszar powierzchniowych nowotworów pęcherza moczowego. PDT znajduje też zastosowanie w terapii raka gruczołu krokowego. Szczególnie w połączeniu z hipertermią i jednoczesnym podawaniem tlenu osiągane są oczekiwane efekty terpeutyczne.

Nowotwory dróg oddechowych

Terapia fotodynamiczna znajduje też zastosowanie w leczeniu górnych oraz dolnych dróg oddechowych. Jest ona wykorzystywana z powodzeniem w terapii nowotworów krtani i strun głosowych, przy jednoczesnym zachowaniem głosu. PDT okazało się skuteczną metodą leczenia raków drobnokomórkowych oraz wczesnych stadiów raków niedrobnokomórkowych płuc. W połączeniu z bronchoskopią daje dobre rezultaty w paliatywnym udrażnianiu dróg oddechowych w przypadkach dalej posunietych zmian nowotworowych.

Nowotwory przewodu pokarmowego

Praktyka wykazuje wysoką skuteczność terapii fotodynamicznej w przypadku zmian przednowotworowych i nowotworowychprzełyku. Dzięki endoskopii, także nowotwory żołądka, dróg żółciowych i jelita grubego mogą być celem PDT. Metoda sprawdza się także w paliatywnym leczeniu nieresekcyjnych przypadków raka dróg żółciowych.

Sarkom

Pierwsze kliniczne próby wskazują na możliwość wykorzystania terapii fotodynamicznej w leczeniu kostniakomięsaka, mięsaka lub fibromięsaka.

Chłoniaki

Dobre efekty terapii fotodynamicznej uzyskuje się też w leczeniu chloniaków T komórkowych i chłoniaka Hodgkina.

 

Terapia antybakteryjna

nowe metody leczenia raka

Badania wykazały skuteczność PDT w leczeniu zakażeń bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych. Metoda ta znacznie ogranicza ryzyko powstawania oporności bakterii na antybiotyki .

Drobnoustroje jednego lub kilku gatunków tworzą zorganizowaną strukturę nazywamy biofilmem. Żyjące w nich bakterie lub grzyby wykazują podwyższoną oporność na antybiotyki oraz działanie układu immunologicznego.

PDT okazała się na przykład bakteriobójcza w stosunku do rodzaju Streptococcus, grzybów szczepu Candida. PDT może być skierowaną przeciw bakteriom Gram-dodatnim oraz Gram-ujemnym w tym także przeciwko boreliozie. Badania wskazują na dużą użyteczność metody w eliminowaniu zakażeń bakteryjnych, grzybiczych, pierwotniakowych, a także wirusowych. Błękit metylenowy wykazuje toksyczność względem wirusa HIV, HBV, parwowirusa B19 oraz Wirusa Zachodniego Nilu. Terapia fotodynamiczna jest bardzo ważna w infekcjach wywołanych drobnoustrojami opornymi, szczególnie u pacjentów których działanie systemu immunologicznego jest zaburzone.

Terapia fotodynamiczna można stosować w przypadku wielu dolegliwości!

Terapię tą stosuje się w Centrum Hipertermii w Hannoverze

https://www.hyperthermie-zentrum-hannover.de/photodynamische-therapie 

Przeciwskazania, a terapia fotodynamiczna

Na około 14 dni przed zabiegiem nie powinno się również przyjmować aspiryny, witaminy C oraz również należy odstawić zioła fotouczulające takie jak: nagietek, dziurawiec, miłorząb japoński.

Terapia fotodynamiczna i jej wady

nowe metody leczenia raka

Po pierwsze, zasadniczą jej wadą jest to, że działa ona tylko do 1 cm i może pozbyć się guza pod skóra lub na skórze. W dodatku, terapia radzi sobie tylko głównie z małymi guzami oraz może zabijać także zdrowe komórki w organizmie.

Terapia fotodynamiczna wywołuje też skutki uboczne. Po operacji organizm niezbyt dobrze reaguje na światło, może ono powodować obrzęk, poparzenia słoneczne, już nawet po kilku minutach przebywania na słońcu lub w jego pobliżu. Dlatego trzy miesiące po zabiegu  trzeba zasłaniać rolety, nosić ubrania, które zakrywają jak najwięcej skóry, starać się pozostawać w domu jak najdłużej po zabiegu. Nie powinno się używać także  lamp, które intensywnie emitują światło. Na skutek obrzęku mogą także wystąpić takie niepożądane działania jak kaszel, kłopoty z połykaniem oraz problemy z oddychaniem. Choć na pewno terapia fotodynamiczna ma o wiele mniej niebezpiecznych skutków ubocznych jak chemioterapia.

Terapia fotowoltaniczna może osłabić również trochę układ odpornościowy, a w bardzo rzadkich przypadkach spowodować nawet raka skóry.

 

Terapia fotodynamiczna - jakie są efekty, dlaczego warto leczyć tą metodą

Terapia fotodynamiczna (PDT) jest innowacyjną metodą leczenia, która może przynieść wiele korzyści pacjentom z różnymi rodzajami nowotworów. Efekty terapii fotodynamicznej są obiecujące, dlatego warto rozważyć tę metodę w procesie leczenia nowotworu. Przede wszystkim jest skuteczna w niszczeniu komórek nowotworowych. Działanie terapii opiera się na selektywnym działaniu leku światłoczułego, który jest preferencyjnie absorbowany przez komórki rakowe. Po naświetleniu obszaru guza odpowiednim światłem lek uwalnia cząsteczki tlenu reaktywnego, które powodują uszkodzenie i zniszczenie komórek nowotworowych. To prowadzi do apoptozy i regresji guza. Kolejną zaletą terapii jest minimalna inwazyjność. W przeciwieństwie do operacji chirurgicznej, PDT nie wymaga usunięcia guza za pomocą skalpela. Dzięki temu pacjenci mogą uniknąć poważnych powikłań związanych z zabiegami chirurgicznymi i mają mniejsze ryzyko infekcji czy krwawienia.

Terapia fotodynamiczna jest również stosunkowo bezpieczna i ma mniejsze ryzyko działań niepożądanych w porównaniu do niektórych innych metod leczenia raka, takich jak chemioterapia czy radioterapia. Lek światłoczuły jest selektywnie absorbowany przez komórki nowotworowe, minimalizując uszkodzenie zdrowych tkanek. To sprawia, że PDT jest bardziej tolerowana przez pacjentów i ma mniejszy wpływ na ich jakość życia. Może być stosowana wielokrotnie w przypadku nawrotów nowotworu. Jeśli guz powróci po wcześniejszym leczeniu, PDT może być powtórzona, aby zniszczyć resztkowe komórki rakowe. To daje pacjentom nadzieję na skuteczne leczenie i poprawę wyników terapeutycznych. Warto również zaznaczyć, że terapia jest stosowana w leczeniu różnych rodzajów nowotworów, takich jak rak skóry, rak płuc, rak prostaty i inne. To oznacza, że jest to metoda wszechstronna, która może być dostosowana do specyfiki każdego typu raka.

 Terapia fotodynamiczna jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia nowotworów. Jej efekty obejmują niszczenie komórek nowotworowych, minimalną inwazyjność, mniejsze ryzyko działań niepożądanych i możliwość powtórzenia terapii w przypadku nawrotu. Warto rozważyć tę metodę jako alternatywną opcję leczenia, po konsultacji z lekarzem specjalistą, aby osiągnąć najlepsze wyniki terapeutyczne.

Terapia Fotodynamiczna – Nowatorskie Światło w Leczeniu Chorób

Terapia fotodynamiczna to zaawansowana metoda medyczna, która zdobywa coraz większą popularność dzięki swojej skuteczności i minimalnym skutkom ubocznym. Wykorzystując specjalne związki światłoczułe i źródła światła, terapia fotodynamiczna otwiera nowe perspektywy w leczeniu różnych schorzeń, w tym nowotworów skóry, gruczołów łojowych czy niektórych chorób oczu. Jak działa terapia fotodynamiczna? Proces ten polega na podaniu pacjentowi substancji światłoczułej, która jest selektywnie absorbowana przez chore komórki lub tkanki. Następnie obszar docelowy jest naświetlany specjalnym źródłem światła, co aktywuje związek światłoczuły i prowadzi do niszczenia komórek chorobowych. Procedura jest precyzyjna i minimalnie inwazyjna, co przekłada się na krótszy okres rekonwalescencji i mniejszy dyskomfort dla pacjenta.

Terapia fotodynamiczna znajduje zastosowanie w leczeniu nowotworów skóry, takich jak czerniak czy rak podstawnokomórkowy. Ponadto może być wykorzystywana w terapii trądziku różowatego czy gruczołów łojowych, dzięki zdolności do regulacji produkcji sebum. To rozwiązanie szczególnie cenne dla osób borykających się z trudnościami skórnymi, które mogą zyskać ulgę dzięki terapii fotodynamicznej. Terapia ma również zastosowanie w medycynie okulistycznej, gdzie może być stosowana w leczeniu chorób siatkówki czy jaskry. Dzięki precyzyjnemu dostarczeniu światła do oczu terapia może wpłynąć na poprawę funkcji wzroku oraz ogólnego stanu zdrowia oczu.

Warto jednak podkreślić, że terapia fotodynamiczna wymaga odpowiedniego przygotowania oraz przeprowadzenia przez doświadczonych specjalistów. Każdy przypadek jest unikalny, dlatego ważna jest indywidualna ocena oraz konsultacja z lekarzem przed podjęciem decyzji o terapii. Terapia fotodynamiczna to zaawansowana metoda lecznicza, która znacząco poszerza horyzonty w leczeniu różnych schorzeń, w tym nowotworów skóry i chorób oczu. Jej precyzyjność i minimalna inwazyjność stanowią atuty, które przyciągają uwagę pacjentów. Rzetelna konsultacja z zespołem medycznym oraz właściwe przygotowanie to klucz do uzyskania najlepszych rezultatów i poprawy zdrowia.

 

Terapia fotodynamiczna

Terapia wirusami onkolitycznymi

Terapia fotodynamiczna (PDT) to innowacyjne podejście medyczne, które wykorzystuje światło laserowe i specjalne substancje fotosensybilizujące do zwalczania chorób, w tym nowotworów skóry, raka płuc, a nawet schorzeń oczu. W naszym artykule zgłębimy tę fascynującą metodę leczenia oraz omówimy jej zastosowanie i korzyści.

Jak Działa Terapia?

Terapia fotodynamiczna bazuje na dwóch głównych składnikach: świetle laserowym i fotosensybilizatorach. Pacjentowi podawany jest fotosensybilizator, który jest substancją, która ma zdolność do absorbowania światła. Następnie obszar chorobowy jest naświetlany laserem o odpowiedniej długości fali, co powoduje reakcję chemiczną w komórkach zawierających fotosensybilizator. Reakcja ta generuje reaktywne formy tlenu, które uszkadzają i niszczą komórki chorobowe lub nowotworowe.

Zastosowanie Terapii Fotodynamicznej

PDT jest skuteczną opcją w zwalczaniu niektórych typów raka skóry, w tym raka podstawnokomórkowego i rakowiaka kolczystokomórkowego. Jest stosowana zarówno w leczeniu nowotworów skóry na twarzy, jak i innych obszarach ciała.
PDT jest również wykorzystywana w okulistyce, szczególnie w leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD). Światło laserowe pomaga zniszczyć naczynia krwionośne, które przyczyniają się do choroby.

 Terapia fotodynamiczna jest badana w kontekście leczenia raka płuc i innych schorzeń układu oddechowego. Może pomóc w redukcji guzów lub eliminacji zmutowanych komórek.

Korzyści takiej terapii:

  • Minimalna inwazyjność: PDT jest zwykle mniej inwazyjna niż tradycyjne operacje, co oznacza krótszy czas rekonwalescencji i mniejsze ryzyko powikłań.

  • Zachowanie zdrowej tkanki: Dzięki precyzyjnemu naświetlaniu obszaru chorobowego, PDT minimalizuje uszkodzenia zdrowej tkanki.

  • Skuteczność: Terapia fotodynamiczna może być bardzo skuteczna w zwalczaniu wybranych typów chorób, szczególnie w połączeniu z innymi metodami leczenia.

Terapia fotodynamiczna to obiecująca metoda leczenia, która znajduje zastosowanie w walce z różnymi chorobami, w tym nowotworami skóry, AMD i chorobami układu oddechowego. Jej precyzyjne działanie i minimalna inwazyjność przyciągają uwagę zarówno pacjentów, jak i specjalistów medycznych. Jednak skuteczność PDT może być uzależniona od rodzaju choroby i jej zaawansowania, dlatego zawsze ważna jest konsultacja z lekarzem specjalistą przed podjęciem decyzji o terapii fotodynamicznej.