Kontakt telefoniczny Service

Sposoby leczenia raka

sposoby leczenia rakaRadioterapia jest jedną z najważniejszych metod leczenia nowotworów. Tego typu sposoby leczenia raka stanowią jedną z podstawowych metod leczenia nowotworów złośliwych. Promieniowanie jest skuteczne, w szczególności, w przypadku ognisk pierwotnych oraz przerzutów do węzłów chłonnych. Sposoby leczenia raka wykorzystujące radioterapię są leczeniem oszczędzającym, takie naświetlania są bezbolesne i bezkrwawa, jednakże trwają dość długo. Najczęściej używamy w tym celu promieniowania X, które należy to metod promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie jonizujące, wykorzystywane przy sposoby leczenia raka uszkadza komórki nowotworowe, zdrowe pozostawia nietknięte. Wykorzystuje wysoką częstotliwość fal i powoduje jonizację w tkance. Powstaje w wyniku wybicia elektronu z orbity przez falę elektromagnetyczną.

Sposoby leczenia raka – dlaczego warto?

Radioterapia onkologiczna jest jedną z trzech podstawowych metod leczenia chorych na nowotwory złośliwe.

 

sposoby leczenia rakaHormonoterapia jako sposoby leczenia raka wykorzystuje jeden z mechanizmów działania: ablacyjny, addytywny, antagonistyczny, konkurencyjny. Sposoby leczenia raka ablacyjne zatrzymują lub ograniczają działanie danego hormonu dzięki chirurgicznemu usunięciu gruczołu, który produkuje dany hormon, jego napromieniowanie lub zastosowanie odpowiednich leków. Sposoby leczenia raka w sposób addytywny polega na podawanie hormonów hamujących rozwój nowotworu. Antagonistyczny, w którym leki blokują pracę receptorów hormonów oraz konkurencyjny, w którym leki wiążą się z receptorami.

 

 

sposoby leczenia rakaDzięki tym sposobom doprowadza się do zmniejszenia wytwarzania hormonów płciowych lub zmniejszenia ich oddziaływania na komórki docelowe. Mówiąc o metodach leczenia raka warto wymienić także immunoterapię. Jest to innowacyjna strategia pozwalająca na sposoby leczenia raka i polega na aktywacji układu immunologicznego, który posiada naturalne mechanizmy obronności przeciwnowotworowej.
Sposoby leczenia raka ewoluują, podobnie jak sama choroba. Musimy pamiętać o tym, że rozwój wielu chorób uwarunkowany jest tym, że nowotwór ucieka spod kontroli układu immunologicznego, oszukując mechanizmy immunologiczne i w ten sposób staje się dla układu odpornościowego nierozpoznawalny.
Leczenie raka poprzez immunoterapię mają wiele zalet, do których należy, między innymi, mała inwazyjność leczenia oraz toksyczność na akceptowanym poziomie. Skuteczne leczenie raka, immunologiczne, pobudza i wzmacnia odpowiedź układu odpornościowego. Nasze ciało jest najlepszym lekiem, które nakierowuje czynniki terapeutyczne w miejsca zmienione chorobowo. Immunologiczne sposoby leczenia raka nie uszkadzają zdrowych tkanek i narządów.

Sposoby leczenia raka stale się rozwijają. Stosunkowo nową metodą jest terapia protonowa. Jej główną zaletą jest ogromna precyzja z jaką wiązka promieniowania dociera do guza nowotworowego. Dlaczego? Ponieważ ten sposoby leczenia raka opierają się na właściwościach protonów oraz rozkładzie dawki w tkankach.  Przewaga tego typu sposoby leczenia raka nad promieniowaniem konwencjonalnym wynika głównie z faktu, że maksymalna dawka terapeutyczna występuje dla protonów na określonej głębokości, nie na skórze pacjenta. Energia wytwarza podczas terapii umożliwia skuteczne uszkodzenie guza nowotworowego z jednoczesnym uniknięciem napromieniowania zdrowych tkanek go otaczających.

Sposoby leczenia raka piersi

Wybór sposoby leczenia raka piersi uzależniony jest, w pierwszej kolejności od stopnia zaawansowania choroby. Podstawowymi sposoby leczenia raka piersi są chirurgia onkologiczna, chemioterapia, radioterapia, a także hormonoterapia. Jeśli chodzi o sposoby leczenia raka piersi metodą chirurgiczną, w ostatnich latach nastąpiło dużo zmian, które pozwalają nam na leczenie, które nie wymusza koniczności usuwania całej piersi. Leczenie chirurgiczne ewoluowało w kierunku zmniejszenia inwazyjności. Obecnie najpopularniejszą metodą jest zabieg oszczędzający. Postępowanie chirurgiczne jest główną metodą leczenia raka piersi, szczególnie we wczesnym stadium. W chirurgii nowotworów piersi wyróżnia się zabiegi diagnostyczne, lecznicze, paliatywne i rekonstrukcyjne. Podczas zabiegu bada się węzeł chłonny pachowy pod kątem przerzutów. Sama operacja składa się z dwóch etapów: usunięcia chorej tkanki i napromieniowania.

Sposoby leczenia raka szyjki macicy

Kluczowe znaczenie w wyborze sposoby leczenia raka szyjki macicy ma, przede wszystkim, poziom zaawansowania nowotworu. W jaki sposób się go określa? Sposoby leczenia raka dobieramy na podstawie poziomy naciekania szyjki macicy lub okolicznych narządów, a także ogólny stan zdrowia pacjentki. Plan leczenia i dobór sposoby leczenia raka jest ustalany w zależności od indywidualnego przypadku, z którym lekarz ma do czynienia. Pod uwagę należy wziąć także plany rozrodcze, wiek oraz występowanie chorób współistniejących. Standardowo stosuje się kilka metod leczenia, wśród których wymienia się leczenie operacyjne wykonywane metodą klasyczną lub laparoskopową.

Sposoby leczenia raka płuc

 

Sposoby leczenia raka płuc zależą od wieku pacjenta, ogólnego stanu zdrowia, oraz rodzaju raka. Jednym ze sposobów leczenia raka jest operacja chirurgiczna, w której usuwa się całe płuco, jego płat, lub tylko jego część. Kolejnym sposobem leczenia raka jest chemioterapia, która stosowana jest w celu zniszczenia komórek rakowych. Warto wziąć pod uwagę, że wywołuje ona szereg skutków ubocznych, które mogą pogorszyć samopoczucie pacjenta. Sposobem leczenia raka płuc jest również radioterapia. Może ona być stosowana samodzielnie lub razem z chemioterapią. Często odbywa się ona, podczas jednej wizyty w szpitalu. Sposoby leczenia raka można także znaleźć w terapii celowanej oraz immunoterapii. Choć te sposoby leczenia raka są najmniej popularne.

Sposoby leczenia raka jelita grubego

U chorego zawsze należy rozważyć, czy można zastosować leczenie chirurgiczne. Choć nie zawsze jest to możliwe. Przed operacją lub po niej należy zastanowić się nad chemioterapią. To ona ma za zadanie zmniejszenie masy guza. Poza samą chemioterapią można również zastosować inne sposoby leczenia raka. Takim sposobem jest terapia celowana. Polega ona na podaniu przeciwciał przeciwko substancjom stymulującym rozwój nowotworu. Należy pamiętać, że to nie jedyne sposoby leczenia raka. Nieraz w przypadku raka odbytnicy stosuje się radioterapię. To ona zazwyczaj też jest stosowana przed i po operacji chirurgicznej. Warto zaznaczyć, że sposoby leczenia raka w ostatnich latach stały się jeszcze bardziej skuteczne. Prawidłowość tą pokazuje między innymi terapia ukierunkowana molekularnie. Potrafi rozpoznać ona komórki nowotworowe bez żadnej szkody dla zdrowych komórek.