Kontakt telefoniczny Service

Strona główna

Informacje

Szanowni Państwo, na stronie tej znajdziecie naukowe informacje dotyczące nietoksycznych metod leczenia chorób nowotworowych. Metody te mogą być z powodzeniem stosowane równolegle do terapii proponowanych w onkologii.

Opisy przypadków

Terapia w chorobach nowotworowych jest procesem dlugotrwałym i wymaga stalej współpracy lekarza prowadzącego, pacjenta a także jego rodziny. Kontrola stanu pacjenta i analiza wykonywanych przez pacjenta badań jest podstawą efektywnego procesu leczniczego. Na stronie tej znajdziecie też Pańswo opisy przypadków leczonych metodami biologicznymi.

Terapie

Terapie, których opisy znajdziecie Państwo na tej stronie, należą do nietoksycznych terapii biologicznych. Wśród nich znajdziecie między innymi terapię fotodynamiczną, terapię potęgowana insuliną, terapię wirusami onkolitycznymi, hipertermię czy ortomolekularne wlewy dożylne.

Terapia fotodynamiczna

Terapia fotodynamiczna (ang. PDT-photodynamic therapy) jest metodą leczenia w której komórki rakowe, uczulone uprzednio na światło, mogą zostać zniszczone poprzez ich naświetlanie. Metoda ta stosowana jest już w Japonii, USA, Kanadzie, Australii, a także w krajach Europy Zachodniej.

ITP - Niskodawkowana chemioterapia potęgowana insuliną

Terapia potęgowana insuliną oznacza, że z pomocą insuliny zwiększamy dzialanie innych lekow w tym także chemioterapeutyków. Dzięki takiej kombinacji, możliwe jest zastosowanie 20% dawki leków cytotoksycznych lub cytostatycznych. Terapia potegowana insuliną należy do terapii niskotoksycznych,nie wywołujacych w organiźmie takich skutków ubocznych jak chemioterapia w klasycznych dawkach.

Terapia wirusami onkolitycznymi

Wirusy onkolityczne to wirusy, które niszczą komórki nowotworowe. Wirusy te wyewoluowały tak, aby rozmnazać się wyłącznie w tkance nowotworowej, pozostawiając tkanki zdrowe nietkniętymi. Wirusy onkolityczne charakteryzują się dużą efektywnością jeśli chodzi o indukowanie odpowiedzi immunologicznej, co wspomaga naturalną walkę z chorobą.