Kontakt telefoniczny Service

Strona główna

Informacje

Szanowni Państwo, na stronie tej znajdziecie naukowe informacje dotyczące nietoksycznych metod leczenia chorób nowotworowych. Metody te mogą być z powodzeniem stosowane równolegle do terapii proponowanych w onkologii.

Opisy przypadków

Terapia w chorobach nowotworowych jest procesem dlugotrwałym i wymaga stalej współpracy lekarza prowadzącego, pacjenta a także jego rodziny. Kontrola stanu pacjenta i analiza wykonywanych przez pacjenta badań jest podstawą efektywnego procesu leczniczego. Na stronie tej znajdziecie też Pańswo opisy przypadków leczonych metodami biologicznymi.

Terapie

Terapie, których opisy znajdziecie Państwo na tej stronie, należą do nietoksycznych terapii biologicznych. Wśród nich znajdziecie między innymi terapię fotodynamiczną, terapię potęgowana insuliną, terapię wirusami onkolitycznymi, hipertermię czy ortomolekularne wlewy dożylne.

Terapia fotodynamiczna

Terapia fotodynamiczna (ang. PDT-photodynamic therapy) jest metodą leczenia w której komórki rakowe, uczulone uprzednio na światło, mogą zostać zniszczone poprzez ich naświetlanie. Metoda ta stosowana jest już w Japonii, USA, Kanadzie, Australii, a także w krajach Europy Zachodniej.


Czytaj więcej

ITP – Niskodawkowana
chemioterapia
potęgowana insuliną

Terapia potęgowana insuliną oznacza, że z pomocą insuliny zwiększamy dzialanie innych lekow w tym także chemioterapeutyków. Dzięki takiej kombinacji, możliwe jest zastosowanie 20% dawki leków cytotoksycznych lub cytostatycznych. Terapia potegowana insuliną należy do terapii niskotoksycznych,nie wywołujacych w organiźmie takich skutków ubocznych jak chemioterapia w klasycznych dawkach.


Czytaj więcej

Terapia wirusami
onkolitycznymi

Wirusy onkolityczne to wirusy, które niszczą komórki nowotworowe. Wirusy te wyewoluowały tak, aby rozmnazać się wyłącznie w tkance nowotworowej, pozostawiając tkanki zdrowe nietkniętymi. Wirusy onkolityczne charakteryzują się dużą efektywnością jeśli chodzi o indukowanie odpowiedzi immunologicznej, co wspomaga naturalną walkę z chorobą.


Czytaj więcej

Metody leczenia raka

Rak to straszna choroba trudna w leczeniu, choroba która wyniszcza nasz cały organizm i pozbawia sił. Według statystyk pochodzących ze stycznia 2022r stwierdza się że mamy ponad  171 tys. nowych zachorowań na nowotwory rocznie i ponad 100 tys. zgonów z ich powodu. W Polsce nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów odpowiadając odpowiednio za  25,7% zgonów mężczyzn i 23,2% zgonów kobiet. 

A jakie metody pozwolą nam zwalczyć raka?

 1. Operacja chirurgiczna – jak dotąd uważana za najlepszy sposób wyleczenia.
 2. Radioterapia – która działa na zasadzie promieni jonizujących, które zwalczają komórki rakowe. 
 3. Chemioterapia – która drogą farmakologiczną ma wpływ na komórki rakowe, powstrzymuje powstawanie nowych komórek, a te które są niszczy.
 4. Hormonoterapia  – leczenie nowotworów hormonozależnych, Metoda ta opiera się na zmianie środowiska hormonalnego, co hamuje wzrost tego typu nowotworów.

Hormonoterapia i immunoterapia nie znajdują zastosowania w leczeniu takich nowotworów jak mięsaki.

Jak widać lekarze nie są bezradni w tej chorobie,ale czy któraś z metod leczenia raka pomoże nam wyzdrowieć to wszystko zależy od naszego organizmu.

 Choć mamy kilka metod leczenia to żadna niestety nie daje nam 100% szans że rak nie wróci, dlatego tak ważna jest kontrola tej choroby.

Ile kosztuje leczenie raka

koszt leczenia nowotworów to ok 6,5 mld zł, czyli ok. 10 proc. budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, jest przeznaczane na terapie onkologiczne: leczenie szpitalne, chirurgię, chemioterapię itd. Na jednego chorego wydawana jest kwota ok. 10 000 zł. Średni koszt chemioterapii to ponad 13 000 zł. Koszty nowotworów to nie tylko wydatki poniesione przez państwo, ale przede wszystkim koszty ponoszone przez samego chorego i jego rodzinę. 

Wliczając w koszt leczenia odpowiednie leczenie, dietę chorego czy koszty dojazdu do placówek w których podejmujemy leczenie, musimy się liczyć że to wszystko może nas kosztować przysłowiową “fortunę”. Ale z pomocą mogą przyjść różnego rodzaju fundacje.

Koszt leczenia raka jest tak drogi bo metody leczenia są ograniczone a leki bardzo drogie, gdy stopniowo metody leczenia się rozwiną i rozpowszechniają to i cena na pewno zmaleje.

Warto również pamiętać że koszt leczenia jest tak zróżnicowany bo jest zależny od stopnia zaawansowania choroby im głębsze stadium tym więcej środków trzeba przeznaczyć na  leczenie.

Niekonwencjonalne metody leczenia raka

Osoby z zdiagnozowanym rakiem nie zawsze czekają tylko na pomoc lekarzy, często  starają się szukać pomocy we własnym zakresie i stawiają na niekonwencjonalne metody leczenia takie jak:

 • suplementy dietetyczne, 
 • zioła,
 •  masaże,
 •  akupunktura, 
 • a nawet terapie psychiczne lub duchowe.

Niekonwencjonalne metody leczenia raka mogą być atrakcyjne dla osób zdiagnozowanych, ponieważ mogą one wydawać się mniej inwazyjne lub bardziej naturalne niż tradycyjne metody leczenia raka, takie jak chemioterapia czy radioterapia.

Warto mieć w pamięci to, bo jest to rzecz istotna, że większość niekonwencjonalnych metod leczenia raka nie została odpowiednio przebadana i nie ma wystarczających dowodów naukowych na ich skuteczność. A niekiedy takie niekonwencjonalne metody leczenia raka mogą nawet być szkodliwe dla pacjenta. Dlatego ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem lub zespołem opieki zdrowotnej przed rozpoczęciem jakiejkolwiek formy niekonwencjonalnego  leczenia raka. Lekarze i inni specjaliści opieki zdrowotnej są w stanie udzielić pacjentom informacji na temat dostępnych opcji leczenia raka i pomóc im podjąć najlepszą decyzję dotyczącą leczenia.

Nowe metody leczenia raka

W medycynie pojawiają się nowe metody leczenia raka, które są opracowywane w wyniku ciągłego postępu w dziedzinie badań nad rakiem i rozwoju nowych technologii medycznych. Oto kilka przykładów nowych metod leczenia raka:

 1. Immunoterapia to rodzaj leczenia, które wspomaga system odpornościowy pacjenta w walce z rakiem. Może to obejmować stosowanie leków, które zwiększają aktywność komórek odpornościowych lub blokują mechanizmy, które umożliwiają komórkom rakowym atakować naszą odporność.
 2. Terapia celowana to rodzaj leczenia, które atakuje specyficzne cechy komórek rakowych, takie jak białka lub receptory, które są odpowiedzialne za ich rozprzestrzenianie się i namnażanie, co w efekcie pomaga naszemu organizmowi się bronić.
 3. Radioterapia z wykorzystaniem nadpromieniowania to rodzaj radioterapii, w której używa się większej dawki promieniowania, aby zapewnić lepsze zniszczenie komórek rakowych.
 4. Terapia genowa to rodzaj leczenia, w którym do komórek pacjenta wprowadza się nowe geny lub modyfikuje istniejące geny, aby zwalczyć raka. Może się tak zdarzyć, że  wprowadzanie genów, które zwiększają odporność organizmu na raka lub sprawiają, że komórki rakowe są bardziej wrażliwe.

Ale zanim zdecydujemy się na którąś z tych nowych metod leczenia raka, zależy od pacjenta i oczywiście sugestii i opinii lekarza prowadzącego leczenie.

Leczenie raka bez chemii

Chemioterapia choć jest popularną metodą leczenia, nie jest jedyna, istnieje jeszcze:

 1. Radioterapia – Radioterapia to leczenie raka za pomocą promieniowania jonizującego, które niszczy komórki rakowe
 2. Immunoterapia – Immunoterapia to leczenie, które wspomaga system odpornościowy pacjenta w walce z rakiem.
 3. Terapia celowana – Terapia celowana to leczenie, które atakuje specyficzne cechy komórek rakowych, takie jak białka lub receptory, które są odpowiedzialne za ich rozprzestrzenianie się i namnażanie.
 4. Chirurgia – to leczenie raka, w którym usuwana jest część lub całość dotkniętego rakiem narządu lub tkanek.

Choć leczyć raka można nie tylko chemią, warto jednak pamiętać o konsultacji z lekarzem lub zespołem medycznym, bo te osoby znają się najlepiej na przebiegu takich metod leczenia wiedzą jak mogą one wpływać na organizm, więc  zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję w tej sprawie, warto zasięgnąć opinii i sugestii osób wyszkolonych w tym zakresie.

Skuteczne leczenie raka

Skuteczne leczenie raka zależy od wielu czynników, takich jak: 

 1. Rodzaj raka, 
 2. Stopień zaawansowania choroby, 
 3. Ogólny stan zdrowia pacjenta i indywidualnych cech organizmu. 

 Skuteczne leczenie raka obejmuje kilka różnych metod, takich jak 

 1. chemioterapia, 
 2. radioterapia, 
 3. immunoterapia, 
 4. terapia celowana lub chirurgia

Często leczenie raka może prowadzić do wyleczenia lub znacznego opóźnienia jej postępu. W innych przypadkach leczenie raka może być mniej skuteczne lub nieskuteczne i konieczne jest takie postępowanie z chorobą aby zapewnić pacjentowi jak najlepszej jakości życia.W każdym przypadku tej choroby pamiętaj o częstej konsultacji z lekarzem, bo tak naprawdę każdego dnia może się pojawić możliwość zastosowania leczenia które może pomóc całkowicie wyleczyć się lub opóźnić postęp raka, tak aby pacjent czekając na ratunek mógł w miarę możliwości prowadzić normalne życie.

Terapia fotodynamiczna

Terapia fotodynamiczna to terapia światłem, w której używa się światła o określonej długości fal oraz substancji światłouczulających, w celu leczenia takich chorób jak:

 1.  Trądzik zwykły, 
 2. Stany przednowotworowe
 3. rak podstawnokomórkowy – BCC
 4. rak kolczystokomórkowy – SCC we wczesnych stadiach rozwoju

Terapia fotodynamiczna (PDT)jest stosunkowo nowoczesną metodą wykorzystywaną w diagnozowaniu i usuwaniu różnego rodzaju zmian skórnych, która jest stosowana w różnych dziedzinach medycyny.Terapia fotodynamiczna swoje działanie opiera na reakcji fototoksycznej, jaka zachodzi w wyniku działania światła i substancji światłoczułej, aplikowanej na leczoną zmianę. Substancja ta nie jest szkodliwa dla organizmu w normalnych warunkach, jednak pod wpływem wiązki światła o długości fali 632 nm staje się ona toksyczna i dzięki temu niszczy chore komórki.

Terapia wirusami onkolityczny

Terapia wirusami onkolitycznymi  to metoda leczenia nowotworów, w której wykorzystuje się wirusy specjalnie zmodyfikowane tak, aby atakowały i niszczyły komórki nowotworowe. Te zmodyfikowane wirusy nazywane są onkolitycznymi, ponieważ są skuteczne w atakowaniu i niszczeniu komórek nowotworowych, ale nie uszkadzają zdrowych komórek.

Wirusy onkolityczne są naturalnymi pasożytami, które mają na celu niszczenie komórki gospodarza. W przypadku terapii onkolitycznej, wirusy są tak zmodyfikowane, aby atakowały tylko komórki nowotworowe, pozostawiając tylko zdrowe komórki.

Terapia wirusami onkolitycznymi jest obiecującą metodą leczenia nowotworów, ponieważ wirusy są w stanie dostarczać leki bezpośrednio do komórek nowotworowych, co zmniejsza skutki uboczne leczenia i zwiększa skuteczność. 

Obecnie trwają badania nad różnymi rodzajami wirusów onkolitycznych i ich skutecznością w leczeniu. W niektórych przypadkach terapia wirusami onkolitycznymi może być stosowana jako samodzielna metoda leczenia lub w połączeniu z innymi metodami leczenia, takimi jak chemioterapia czy radioterapia.

Chemioterapia bez skutków ubocznych

Jak wiadomo chemioterapia wiąże się z wieloma skutkami ubocznymi takimi jak:

 1. Zmęczenie i brak energii
 2. Osłabienie układu odpornościowego
 3. Zaburzenia smaku i apetytu
 4. Wypadanie włosów itp

W celu zmniejszenia skutków ubocznych chemioterapii stosuje się różne metody, takie jak:

1. odpowiednie dawkowanie leków, 

2. łączenie różnych rodzajów leków chemioterapeutycznych,

3. stosowanie leków łagodzących objawy uboczne. 

Niektóre nowoczesne metody leczenia, takie jak terapia celowana czy immunoterapia, mogą być również skuteczne w zwalczaniu nowotworów i jednocześnie mieć mniej skutków ubocznych niż chemioterapia.

Należy pamiętać, że skutki uboczne chemioterapii są indywidualne, a sposoby zmniejszenia objawów, też różne w zależności od rodzaju nowotworu, stosowanych leków chemioterapeutycznych i indywidualnych cech pacjenta. Dlatego ważne jest, aby ustalić jak najlepszy plan leczenia.