Terapia metaboliczna chorób nowotworowych, to terapia wykorzystująca mechanizmy blokowania gównych szlakow przemiany materii komórek nowotworowych i generowanych przez nie sygnałów. Hipertermia, terapia fotodynamiczna i niskodawkowana chemioterapia potegują działanie terapii metabolicznej i pozwalają na zwiekszenie jej efektywności.