Terapia wirusami onkologicznymi

 RIGVIR® 


Wirusy onkolityczne to wirusy, które niszczą komórki nowotworowe. Wirusy te wyewoluowały tak, aby rozmnazać się wyłącznie w tkance nowotworowej, pozostawiając tkanki zdrowe nietkniętymi. Wirusy onkolityczne charakteryzują się dużą efektywnością jeśli chodzi o indukowanie odpowiedzi immunologicznej, co wspomaga naturalną  walkę z chorobą. 


niekonwencjonalne metody leczenia raka

Główne rodzaje nowotworów, które reagują na terapię wirusami onkologicznymi to

 • Czerniak
 • rak żołądka
 • rak jelita
 • rak trzustki
 • rak nerki
 • rak macicy
 • rak pęcherza
 • mięśniaki


Rigvir podnosi skuteczność immunoterapi o 62 %.

W ubiegłym roku na 9. Światowym Kongresie Czerniaka w Brisbane w Australii przedstawiono artykuł zatytułowany

„Wirusoterapia onkolityczna promuje śródnowotworową infiltrację limfocytów T i poprawia immunoterapię anty-PD”.

Autorami publikacji są wybitni liderzy środowisk onkologicznych, w tym pierwszy autor wytycznych ESMO, dr Reinhard Dummer, oraz autor badań nad interferonem dr John M. Kirkwood, a także 15 innych czołowych naukowców, którzy stwierdzili, że stosowanie leczenia immunologicznego skojarzonego z wirusoterapią zwiększa skuteczność leku anty-PD1 aż o 62%. 


Terapię Rigvir stosuje się w Centrum Hipertermii w Hanowerze

https://www.hyperthermie-zentrum-hannover.de/virentherapie

Terapia wirusami onkolitycznymi polega na wprowadzeniu do organizmu wirusów, które zabijają komórki nowotworowe.Wirusy onkolityczne rozprzestrzeniają się w tkance nowotworowej pozostawiając zdrowe tkanki nietknięte. Cechują się one dużą efektywnością jeśli chodzi o indukowanie odpowiedzi immunologicznej, co wspomaga naturalną drogę walki organizmu z chorobą. Tego typu podejście daje możliwość szerokiego zastosowania terapia wirusami onkolitycznymi w walce z chorobami nowotworowymi. Zastosowanie ich jako leku polega na wprowadzeniu do ich informacji genetycznej kasety transgenu, które zawiera prozapalne cytokiny lub ligandy stymulujące limfocyt T. Terapia wirusami onkolitycznymi sprawia, że atakują one komórki nowotworowe oraz zmuszają je do ekspresji własnego genomu. Ważne jest także to, że w genomie tym zawarte zostały cząsteczki, które mogą stymulować system immunologiczny organizmu. W ten sposób nowotwór sam wytwarza sygnały „alarmujące” układ odpornościowy gospodarza oraz przyczynia się do własnego unicestwienia. Podczas śmierci komórek nowotworowych dochodzi do wypływu antygenów, co dodatkowo mobilizuje układ odpornościowy przeciwko nowotworowi. Terapia wirusami onkolitycznymi to nowatorska metoda, która pozwala na mniej inwazyjne, niż na przykład chemioterapia, leczenie nowotworów.

Terapia nowotworowa z wykorzystaniem terapia wirusami onkolitycznymi niesie ze sobą wiele możliwości i perspektyw. Główne rodzaje nowotworów, które wykazały, w badaniach, podatność na ten rodzaj terapii to:

 • nowotwór trzustki
 • nowotwór piersi
 • nowotwór żołądka
 • nowotwór jelita
 • nowotwór nerki
 • nowotwór pęcherza
 • nowotwór macicy
 • mięsaki
 • glejak

Terapia wirusami onkolitycznymi jest alternatywą w leczeniu nowotworów złośliwych, a jej główną zaletą jest to, że generuje mniejsze skutki uboczne oraz wykazuje efekt synergii. Zastosowanie tych wirusów jest metodą bezpieczną, gdyż ich aktywność ogranicza się jedynie do komórek nowotworowych. Terapia wirusami onkolitycznymi polega na wprowadzeniu do organizmu wirusów, które zabijają komórki nowotworowe. Terapia wirusami onkolitycznymi to rodzaj immunoterapii, stymuluje organizm do walki z chorobą. Wirusy infekują komórki nowotworowe i zmuszają je do ekspresji własnego genomu,

Nowe metody leczenia raka

Z roku na rok rośnie liczba zachorowań na nowotwory, nie tylko w naszym kraju. W związku z tymi statystykami, powstają coraz to nowe metody leczenia raka, które mają być bardziej skuteczna bądź też wspomagać istniejące już terapie. Nowe metody leczenia raka pokazują nam, że nie każda terapia musi być inwazyjna i obciążająca dla naszego organizmu. Z jakimi terapiami warto się zapoznać?

Terapia fotodynamiczna PTD

Terapia fotodynamiczna jest jedną z nowe metody leczenia raka. Wykorzystuje ona związki chemiczne, które określane są jako światłoczułe. Pod wpływem promieniowania świetlnego o odpowiedniej długości fal ulegają one aktywacji i stają się związkami toksycznymi. Działanie terapii fotodynamicznej ukierunkowane jest nie na zdrowe tkanki organizmu, lecz te zmienione chorobowo – zaliczają się do nich, między innymi, komórki nowotworowe, bakterie, wirusy czy miejsca objęte procesem zapalnym. PTD zaliczane jest do metod o minimalnej szkodliwości dla organizmu. W tej terapii wykorzystuje się głównie związki stanowiące pochodne porfiryn oraz chloryny. PTD jako nowe metody leczenia raka ma działanie fotouczulające. Oznacza to, że pod wpływem promieniowania świetlnego przekształcają się w związki toksyczne, gdy już pacjent otrzyma odpowiednie stężenie w zmienionej chorobowo tkance. W ten sposób dochodzi do zniszczenia chorej tkanki. Zaletą terapii fotodynamicznej jest jej miejscowy charakter, czyli ograniczenie działania do tkanek poddawanych naświetlaniu. Różni to tę metodę od tradycyjnej chemioterapii, której działanie jest ogólnoustrojowe i co za tym idzie wywołuje szereg działań niepożądanych. To jedna ze skuteczniejszych nowe metody leczenia raka.

Terapia HIFU

Jednym z nowe metody leczenia raka jest zabieg HIFU, który wykorzystywany jest w szczególności w przypadku leczenia raka prostaty. W ostatnich latach uroonkologia poczyniła duże postępy w leczeniu wszelkich schorzeń, które dotykają prostaty, w szczególności zaś zmian nowotworowych gruczołu krokowego. Nowe metody leczenia raka polegają na wykorzystaniu precyzyjnych narzędzi diagnostycznych zamiast klasycznej operacji chirurgicznej. Zabiegi wykonuje się w sposób mniej inwazyjny, dzięki czemu dają one lepsze efekty, a pacjent szybciej dochodzi do siebie. Oprócz tradycyjnej radioterapii, w niektórych przypadkach stosuje się brachyterapię lub jeszcze nowszą i mniej inwazyjną metodę leczenia raka prostaty – tzw. zabieg HIFU. Nowe metody leczenia raka wykorzystujące metodę HIFU opierają się na zniszczeniu guza wraz z marginesem tkanki prawidłowej z pomocą fal ultradźwiękowych.

Leczenie skojarzone

Nowe metody leczenia raka powstają, gdyż współczesna onkologia wymaga stosowania leczenia skojarzonego. Najczęściej obejmuje ono, w różnych kombinacjach i sekwencjach, chirurgię, metody systemowe oraz radioterapię. Nowe metody leczenia raka to optymalne postępowanie terapeutyczne w przypadku pacjentów z nowotworem złośliwym. Leczenie skojarzone poprzez nowe metody leczenia raka jest wymagające i skomplikowane. Potrzeba tutaj odpowiedniego planowania i realizacji, a także współpracy wielu specjalistów. W jego skład może wchodzić także terapia wirusami onkolitycznymi. Upowszechnienie się strategii leczenia skojarzonego w onkologii przyczyniło się w dużym stopniu do poprawy wyników leczenia nowotworów. Połączenie kilku metody jest innowacyjną nowe metody leczenia raka i daje doskonałe efekty, jeżeli terapia jest odpowiednio dobrana do organizmu pacjenta.